EnglishTurkish
 
     
 
Marmaris Weather forecast 穢 weather-wherever.co.uk
 
     
 

TTF 14 Ya Haftasonu Turnuvas覺 17-18 mart 2018K覺 aylar覺nda yamur ve souk havalarda da kapal覺 kortlar覺m覺zda derslerimizi yap覺yoruz...Y覺lba覺 haz覺rl覺klar覺na balad覺k...S羹sleniyoruz...


t羹m haberler
 
  • TTF 14 Ya Haftasonu Turnuvas覺 17-18 mart 2018

  • K覺 aylar覺nda yamur ve souk havalarda da kapal覺 kortlar覺m覺zda derslerimizi yap覺yoruz...

  • Y覺lba覺 haz覺rl覺klar覺na balad覺k...S羹sleniyoruz...

  • TTF B羹y羹kler Haftasonu Turnuvas覺 02-05 kas覺m 2017 tarihleri aras覺nda kul羹b羹m羹zde yap覺ld覺...

  • TTF 12 Ya Yaz Kupas覺 22-29 Temmuz 2017 tarihleri aras覺nda kul羹b羹m羹zde d羹zenlendi...

 
  Marmaris Tenis Akademisi'ni kurduktan sonra Marmaris'te tenisi daha 蔞k halka tantma, sevdirme ve mmkn oldu繠 kadar 蔞k tenis蓾 yetitirmeyi kendimize hedef se蓨ik. Bu sre蓨e baarl iler yapt蹥mz belirtmek isterim.

2011 ylnda pek 蔞k seny顤 turnuvalar dnda Trkiye genelinde 8-9-10 hafta sonu turnuvas,12 ya hafta sonu turnuvas ve 12 ya yaz kupas dzenledik. 2012 ylnda ise yine seny顤 tenis蓾lerimize y霵elik turnuvalarmzn dnda ubat aynda milli takm hocalarmzn g驆etiminde 12 Ya Geliim ve Sporcu 搐leme Kamp ger蔒kletirdik. Mart aynda 8-9-10 ya hafta sonu turnuvasn Trkiye'nin pek 蔞k ilinden katlan sporcularmzla ger蔒kletirdik.Temmuz aynda 12 Ya ve 14 Ya Yaz Kupalar geni katlmlarla kulbmzde ger蔒kletirece簨z. Ekim aynda ise kulbmzde Trkiye Tenis Federasyonu Seny顤 Klasman Turnuvas dzenleyece簨z. Ekim aynn seny顤 teniscilerimiz i蓾n hem tatil hem spor i蓾n ideal oldu繠nu dnyoruz ve 霵mzdeki yllar daha fazla turnuvalarla her yata tenis蓾lerimizi Marmaris'imizde a蹥rlamak istiyoruz.

19 Mays tarihinde Marmaris Belediyesi'nin byk katklaryla Sokak Tenisi etkinli簨ni ger蔒kletirdik. Yaklak 500 her yatan insanmz tenis sporuyla tantrdk ve ho蓷 vakit ge蓾rdik. Desteklerinden dolay Marmaris Belediyesi Bakan Sayn Ali Acar ve Belediye Halkla 愮ikiler Mdrmz Belma Hanm'a teekkrlerimizi sunuyoruz.

Marmaris Tenis Akademisi olarak Trkiye'de alt yap sporcusu yetitiren ve yetien sporcularn bir 蔞k Ulusal ve Uluslar aras baarlar ald蹥 bir kulp olarak anlmak en byk hedefimiz. Bunun i蓾n 蔞k kaliteli bir e簨tim kadrosu oluturduk. Kulp baantren顤mz Hakan Diler halen 12 Ya Milli Takm Kordinat顤l蹞 g顤evini yerine getirmektedir. Alt yap sporcular se蓾mi i蓾n Marmaris'te yaklak 1500 蔞cu繠muzu okullarnda yetenek taramas yaptk ve yapmaya da devam edece簨z. Kulbmzn ihtiyac olan kafeteryamz yaptk. Artk velilerimizin 蔞cuklarn beklerken so繠kta kalmadan keyifle 蓷ylarn i蔒bilecekleri, nefis pasta ve keklerini yiyip, gazete ve dergilerini okuyabilecekleri, tenis ma蔮arn seyredebilecekleri irin bir kafeteryamz var. K aylarnda sucuk ve barbk partilerimizi de sklkla ger蔒kletirdik ve ailelerimiz ve tenis severlerle kaynatk.

2012 ylnda sa簰k,mutluluk ve bol tenisli gnler dile簨yle...


E簨tim Kadromuz


HAKAN D尳ER
1976 ylnda Erzurum'da do簠u. 愮k Orta ve Lise 紨renimini Denizli'de tamamlad. 2000 ylnda ドnakkale On Sekiz Mart 鈆iversitesi Beden E簨timi ve Spor 紨retmenli簨 B闤m'n ikincilikle bitirdi. 2000-2002 yllar arasnda TED Aydn Koleji'nde 3 yl Beden E簨timi ö繢etmenli簨 yaptktan sonra Askerlik g顤evini tamamlad.

17 yl Tenis Hentbol ve Atletizm ve Tenis branlarnda aktif sporculuk yapt. Bir蔞k kulpte sporcu ve antren顤 olarak g顤evler ald. Ulusal ve Ulusalararas Oyuncu Geliim Kamplar'nda Antren顤 ve Takm Sorumlusu olarak 蓷lt. 2009 ylndan beri Trkiye Tenis Federasyonu 12 Ya Milli Takm Antren顤l蹞 ve Koordinat顤l蹞 yapyor.

Sahip Oldu繠m Belgeler

3.Kd.Kdemli Tenis Antrenörü Belgesi
1.Kd. Fitness Antrenörü Belgesi

Antrenörlük Deneyimlerim

2010-2011         Özel Tenis Koçlu繠 / Marmaris
2006-2010         Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tenis 煪besi Ba Antr.
2005-2006         搐mir Bostanl Özel Koçluk ve Özel Ders Antr.
2004-2005         Kuadas Aqua Fantasy Otel Yaz Okullar Tenis Ant.ve Yaz Okulu Koor.
2003-2004         Pamukkale Üniversitesi Pausem Özel Ders ve Takm Antr.
1999                  Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tenis Takm Antr
1996-2000         Pamukkale Tenis Kulübü Yaz Tenis Okullar Monitör – Yardmc Antr

Milli Takm Antrenörlüü Deneyimleri

2012  TE            12&U Nations  Challenge by Head –TÜRK幎E / Ankara Summer Cup
2012  TE            12&U Nations  Challenge by Head –TÜRK幎E / Trabzon Winter Cup
2011  TE            12&U Nations  Challenge by Head Finals –嵨ALY  Avrupa 3.lüü
2011  TE            12&U Nations  Challenge by Head /Romania –Timioara Eleme Grubu 1.li簨
2009 -2010        South East Regional Camp Sofia /Bulgaria
2008-2010         TTF 10 ya Altyap Kurulu Üyeli簨

Katld蹥m E簨tim - Seminer ve Kamplar

2011 WCC       Dünya Tenis Antrenörleri Semineri / Msr
10-12/06/2009 Hacettepe Ünv. 3. Antrenman Bilimi Sempozyumu / Ankara
30-31/03/2009 TTF Biyomekanik Uyg. Uluslararas Antr. Semineri / Antalya
19-20/03/2008 TTF Uluslararas Antr.Geliim Semineri / 酨tanbul
29-30/03/2008 TTF Cardio Tenis Çaltay / Ankara
30-02/11/2007 TTF Uluslararas Antr. Geliim Semineri / Antalya
16-18/11/2005 TTF II.Kd. Antr. Geliim Semineri / Ankara
22-26/11/2004 TTF Antr. Periyotlamas ve Planlanmas Uluslararas Antr. Semineri / Ankara
10-12/12/2004 TTF 14 Ya Alt Teniscilerin Geliimi konulu Uluslararas Antr. Semineri / Ankara
7-9/11/2003     TTF 6-16 Ya Oyuncu Geliimi konulu Uluslararas Antr. Semineri / Ankara
8-10/01/2002   TTF Uluslararas Antr. Geliim Semineri / Ankara
11/11/2001      Aydn GSGM Spor Yönetimi Semineri / Aydn
2006-2009       Antalya Ankara Sporcu Geliim Kamplar
AYKUT PULLUKソ
25.01.1984 ylnda Mu簰ada do簠u. Uzun ylla rbasketbol oynad. Oynad蹥 takmlarda Trkiye finallerine gitme baars g飉terdi. Ayrca Adana'da yaplan 1.kademe basketbol antren顤lk e簨timine katld. 2004 ylnda da Mu簰a 鈆iversitesi Beden E簨timi Yksek Okulu Antren顤lk E簨timi B闤m'n kazand. Bu tarihten itibaren tenis oynamaya balad.

Uzmanl蹥n tenis antren顤l蹞 zerine yapt. Daha sonra 驆el derslerle balad蹥 tenis antren顤l蹞ne Marmaris Belediyesi Gen蔮ik Spor Kulb'nde ve Mares Otel kortlarnda antren顤 olarak devam etti. 2008 ylnda niversiteden 2. kademe tenis antren顤 olarak mezun oldu. 煪 anda MARMAR嵞 TEN嵞 AKADEM嵞'nde antren顤l簟 devam ediyor.LAT媹 LEVENT ÇAKMAK
Do繠m Tarihi: 28-02-1977
Do繠m Yeri: 溍nlurfa
1995 - 1999 Harran 鈆iversitesi (溍nlurfa) Beden E簨timi ve Spor Ö繢etmenli簨
1999 - 2001 溍nlurfa Spor Vakf Tenis Kulb Yardmc Antren顤 2. Lig
                    Tenis Takm Kaptanl蹥
2001 - 2010 Gaziantep Tenis ve Atclk Kulb Ba Antren顤lk
2010 - 2011 Marmaris Belediyesi Gen蔮ik ve Spor Kulb Tenis 煪besi
                    Altyap Sorumlulu繠
2011 - 2012 Marmaris Mares Otel Kortlar 畤el Tenis Ko蔮u繠
2012            Marmaris Tenis Akademisi Ya Gruplar Antren顤l蹞

Katld蹥 Kurslar
2001 Trkiye Tenis Federasyonu 1. Kademe Antren顤lk Kursu
2002 Trkiye Tenis Federasyounu Antren顤 Geliim Semineri ドltrc
2002 Piotr Unizersky Pozland Universy Poland
2004 Trkiye Tenis Federasyonu 12 Ya Alt Oyuncularda Teknik Taktik Geliim. ドltrc Piotr Unizersky
2008-2010 TrkiyeTenis Federasyonu & Tennis Europe 9-11 Ya Sporcu Geliim Projesi
Ylda 4 kez dzenlenen 8 gnlk kamplarn hepsine katld.
ドltrclar; Nicholas Kealides (Tennis Europe ) BirolVural ( TTF E簨tim Kurulu )HAL尳 SEL嵱 KIRMIZI

08-01-1970 Malatya do繠mluyum. Tenis hayatna 1988 ylnda 搐mir’de baladm.
1990 - 1994 arasnda 搐mir Ege Üniversitesi tesislerinde amatör tenis oynadm. 1994-1996 yllarnda Bursa’da tenis oynadm. 1996 ylnda Marmaris’e geldim ve burada tenis oynamaya devam ettim.
1997 ylnda Tenis Federasyonu’nun Ankara’da açt蹥 1. Kademe antrenörlük kurslarna girip antrenörlük belgesi aldm.1997 ylnda profesyonel olarak antrenörlük yapmaya baladm.
1997 - 1999 yllarnda Mares Otel’de tenis antrenörü olarak çaltm. Grand Azu rtenis kortlarnda antrenörlük yaptm. 2010 ylndan itibaren MarmarisTenis Akademisi’nde antrenörlük yapmaktaym.
Gurur Tablomuz

TÜL嵣 DA粁LMI滀ÜL
Do繠m: 1997

Baarlar:

2012 yl itibar ile TTF klasmannda 25 numaraya kadar ulamtr.
10.000 $ Bayanlar Çiftler Çeyrek Final - Trabzon 2012
16 Ya Yaz Kupas 3 Tekler Yar Final - Erzincan 2012
16 Ya Yaz Kupas 3 Çiftler Final - Erzincan 2012
16 Ya Yaz Kupas 2 Çiftler Yar Final - Fethiye 2012
Büyükler Türkiye 溍mpiyonas Birinci Tur - Antalya 2011
14 Ya HST Turnuvas Grup Birincisi - Manisa 2011
14 Ya Yaz Kupas Çift Bayanlar Yar Finalist - Bursa 2011
14 Ya Yaz Kupas 3 Çeyrek Final 2011
14 Ya HST Turnuvas Grup Üçüncüsü - Fethiye 2011
14 Ya HST Turnuvas Grup Üçüncüsü - Antalya 2011
TE 14&U Tenis Turnuvas 2.Tur - Almanya 2010
TE 14&U Tenis Turnuvas Tur - 酨panya 2010
12 Ya K Kupas 12 ya Dördüncüsü   UTEM - 搐mir 2009
12 Ya Yaz Kupas 1, 12 Ya Dördüncüsü - 搐mir 2009

TE 14&U Çukurova Cup Double 3. Tur - Adana 2010嵥EK ÇEV尟
Do繠m: 2000

Baarlar:

12 Ya Yaz kupas Çeyrek Final Kültürpark 2011
12 Ya K Kupas Tek Bayanlar 2.lik ATK 2012
12 Ya Yaz Kupas-1  Tek Bayanlar 1.lik Kemer 2012
12 Ya Yaz Kupas-1  Çift Bayanlar 1.lik Kemer 2012
12 Ya Yaz Kupas-2 Tek Bayanlar 1.lik Marmaris 2012
12 Ya Yaz Kupas-2 Çift Bayanlar 1.lik Marmaris  2012
14 Ya Yaz Kupas-3 Tek Bayanlar 1.lik Yeilyurt 2012嵱REN KURT
Do繠m: 1998

Baarlar:
14 Ya Yaz Kupas 4 Tek Bayanlar Finalist / Marmaris 2012
14 Ya Yaz Kupas 4 Çift Bayanlar Finalist / Marmaris 2012
14 Ya Yaz Kupas Çift Bayanlar Yar Finalist /搐tik /搐mir /2011
14 Ya Yaz Kupas Çift Bayanlar Yar Finalist Bursa /2011
14 Ya HST Turnuvas Grup 2.si /2011
12 Ya Türkiye 溍mpiyonas Çift Bayanlar Türkiye 溍mpiyonu Ankara/2010
12 Ya Yaz Kupas 12 Ya Birincisi Ankara /Mamak 2010
12 Ya Yaz Kupas Çift Bayanlar 愲incisi/ Marmaris 2010
12 Yaz 搐mir 愮 Birincili簨Tek Bayanlar 愲incisi/ 搐mir 2010
12 Ya Yaz Kupas Tek Bayanlar Üçüncüsü / Fethiye /2010
TE 14&U Uluslararas Hitit Cup 愲inci Tur / Ankara 2010
12 Ya K Kupas 11 Ya Birincisi   KTK 搐mir /2009
12 Ya Yaz Kupas 11 Ya Birincisi /Samsun /2009
10 Ya Yaz Kupas 10 Ya Birincisi /Marmaris /2008
TE 12&U Uluslararas Tenis Turnuvas 愲inci Tur /Almanya/2008KAYRA AYDIN KARGIN
Do繠m: 2000


Baarlar:
 9 Ya Yaz kupas tek erkekler 3.lük Denizli 2009
 9 Ya Yaz kupas çift erkekler final Denizli 2009
10 Ya K Kupas Yar final Afyon 2010
10 Ya Yaz Kupas Final 搐tik 2010
12 Ya Geka Tenis Turnuvas Final  Marmaris 2012
14 Ya Geka Tenis Turnuvas 1.lik Marmaris 2012
12 Ya Yaz kupas tek erkekler yarfinal MARTA 2012
12 Ya Yaz kupas çift erkekler 1.lik MARTA  2012AYNUR CEMRE AKA
Do繠m: 2000

Baarlar:

12 Ya Yaz Kupas-1  Çift Bayanlar 1.lik Altnceylan 2012
12 Ya Yaz Kupas-2 Tek Bayanlar 2.lik Marmaris 2012
12 Ya Yaz Kupas-2 Çift Bayanlar 1.lik Marmaris  2012
14 Ya Geka TenisTurnuvas 2.lik Marmaris 2012
14 Ya Haftasonu turnuvas 2.lik Fethiye
12 Ya Haftasonu turnuvas 2.lik Mu簰a
14 Ya Yaz Kupas-3 Çift Bayanlar Çeyrek finalist Mersin 2012
LARA NURAL
Do繠m: 1997

Baarlar:
14 Ya Türkiye 溍mpiyonas Finalisti Türkiye 2. Ankara /2011
14 Ya Yaz K Kupas Çift Bayanlar Birincisi /2011
14 Ya Türkiye溍mpiyonasÇiftBayanlarYarFinali Ankara /2011
14 Ya 酨tanbul 愮 Birincisi /2011
14 Ya Yaz Kupas 愲incisi /2011
TE 23 April Cup Conc. Çeyrek Final /Antalya 2009
12 Ya Yaz Kupas ikincisi /2009
12 Yaz Yaz Kupas 1-2  愲incisi /2009
12 Yaz Yaz Kupas -2  üçüncüsü /2009
3 defa 10 Ya fizikselTestler Birincili簨 /2008-2009
10 Ya Mu簰a 愮 Birincisi 2007
Tenis hayatna bir süre AGDA Tenis Akademisi'nde sayn Ali Göreç ile devam ettikten sonra u an TED Spor Kulübü'nde spor hayatna devam etmektedir.
媶尳 CANPOLAT
Do繠m: 1997

Baarlar:

14 Ya HST Turnuvas Grup Birincisi /Fethiye   /2011
12 Ya Yaz Kupas 2 Finalisti (2.)  Mamak ANKARA /2009
14 Ya Yaz Kupas Çift Bayanlar Yar Finalist Bursa /2011
14 Ya HST Turnuvas Grup Üçüncüsü/ KTK 搐mir   /2011
14 Ya HST Turnuvas Grup Üçüncüsü/ Antalya /2011
TE 12&U Tenis Turnuvas 3.Tur Almanya /2008
12 Ya Yaz Kupas 3 altncs /2009
Performans Sporcularmz
Tenis Okullarmz


HAFTASONU OKULU

4-16 ya aras çocuklara yönelik düzenlenen tenis okullarmzda oyun a蹥rlkl egzersizlerle tenis sporu tantlmakta ve sevdirilip ö繢etilmektedir.

Derslerimiz Cumartesi, Pazar 1'er sattir. Gruplar çocuklarn yalarna ve seviyelerine göre belirlenmekte olup saylar da seviyeye göre farkllk göstermektedir.

Her 4 aylk periyotlarda ö繢encilerimizin geliim raporlar doldurulup velilerine ö繢enci hakknda bilgi edinmeleri için verilir. 愮erleme gösteren ö繢encilerimiz bir üst gruba alnarak grup de簨ikli簨 yaplr.

Haftasonu tenis okulumuzda yeterli yerimiz oldu繠 takdirde yl boyunca kayt alnmaya devam edilmektedir.YET棰K嵣 OKULU

15 ve üzeri ya gruplarna yönelik haftada 2 gün tenis kurslar düzenlenir.

Yeni balayanlar için e簰enceli bir ö繢enim metodolojisiyle tenis sporu sevdirilip yaygnlatrlmaya çallr.

愮eri seviye oyuncular için haftada 3 gün performans antrenmanlar düzenlenir. Tüm teknik ve taktiklerle iyiletirme yaplr.PERFORMANS TAKIMI

Uzun dönem performans turnuva oyuncular, ulusal ve uluslararas arenada yarmak üzere modern metodolojik sistemlerle geliim programna dahil edilir.

Üst düzey oyuncular yo繠n program dahilinde özel düzeyde antrene edilir.


 
 
webmaris